Delineació projectes d'arquitectura, urbanisme i obra civil
Suport tècnic delineació per enginyeries
Dibuix tècnic per catàlegs industrials i patents
Propostes d'actuacions, evolució, revisions i modificats
Plànols constructius, tècnics i de detall
Muntaner 109 Pral 2 · 08036 BARCELONA · Tel 93 451 30 78 · Fax 93 534 73 86 · mail@estudizerodos.com
© 2010 ESTUDI ZERO DOS S.L. des de 1990 - Contacta amb l'estudi