Creació de maquetes artesanals
Maquetes arquitectòniques, urbanístiques i topogràfiques
Estudis volumètrics, propostes d'actuacions i presentacions
Maquetes analògiques, de detall i desmuntables
Realització en tot tipus de materials
Muntaner 109 Pral 2 · 08036 BARCELONA · Tel 93 451 30 78 · Fax 93 534 73 86 · mail@estudizerodos.com
© 2010 ESTUDI ZERO DOS S.L. des de 1990 - Contacta amb l'estudi